foto: T-Mobile

Martin Buša: IT jde dopředu tak rychle, že na něj firmy nestíhají reagovat

Firmy chytřerozhovor 7 a více min čtení

Český T-Mobile a Slovak Telekom mají nového ředitele ICT zákaznických řešení. S Martinem Bušou jsme ale o technologiích mluvili jen docela málo. Zajímavější byla jiná témata. Kdy si v Česku budu moci koupit IoT v krabičce? Čeho se firemní ajťáci bojí nejvíc? A proč firmy vlastně mění své informační systémy?

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Český T-Mobile a Slovak Telekom mají nového ředitele ICT zákaznických řešení. S Martinem Bušou jsme ale o technologiích mluvili jen docela málo. Zajímavější byla jiná témata. Kdy si v Česku budu moci koupit IoT v krabičce? Čeho se firemní ajťáci bojí nejvíc? A proč firmy vlastně mění své informační systémy?

T-Mobile není úplně firma, kterou si spojujeme s IT. Proč jste se rozhodl sem nastoupit?

Láká mě specifická situace na trhu mobilních operátorů. Tři dominantní hráči víceméně bez mezer vyplňují základní prostor, situace je v podstatě stabilní. Takže je zapotřebí hledat nové příležitosti. Jednou z nich jsou ICT řešení pro firemní segment. Jsem přesvědčený, že kombinace telekomunikačních a informačních technologií společně s naší velkou zákaznickou bází znamená velký růstový potenciál. Mým úkolem je tuto příležitost využít.

Před patnácti lety měli všichni jasnou představu, co je to počítač. Byla to šedá krabice, co nám stála pod stolem. Pak se to začalo zamlžovat – přišly chytré telefony, nositelná elektronika, pak senzory, internet věcí a podobně. Kam vlastně dnes ve firmě zasahují informační a komunikační technologie?

Prakticky všude. Zdaleka nejde jen o interní IT, naopak – patří sem výroba, obchod, administrativa, účetnictví, a samozřejmě i mobilní technologie. V každé součásti řetězce, na jehož konci je prodané zboží nebo smlouva se zákazníkem, hraje IT roli.

Dokážete si představit firmu bez IT?

V podstatě nikoliv. Leda by šlo o zcela malou firmu, kde si vše manuálně vyrobí a pak následně sami prodají. Jinak mi to dnes přijde nemožné.

Liší se nějak podoba ICT a přístup k němu ve velkých a malých firmách?

Samozřejmě, především agendou. Malá firma se obvykle zabývá jednou hlavní činností, která s IT nesouvisí. Počítače používá spíše pro komunikaci, prezentaci a nejrůznější výkazy. Má web, používá e-mail, Skype a podobně, samozřejmě telefonuje.

Aktuálním trendem je využití takzvaných hybridních cloudů, tedy kombinace soukromého a veřejného cloudu.

Větší společnosti, nebo ty, které v oblasti ICT podnikají, ale bez těchto technologií nemohou existovat. Ať už díky nim řídí svůj core business, komunikují mezi svými pobočkami nebo je využívají pro zpracování své back-office agendy. IT pro tyto firmy reprezentuje jednu z hlavních organizačních i nákladových položek.

Kterým z nich chcete prodávat? Velkým nebo malým?

Samozřejmě oběma. Nabízíme řešení jak pro malé, střední tak i velké společnosti. Díky naší zkušenosti, znalosti trhu a ICT technologií máme řešení pro všechny segmenty.

Některé firmy sázejí na vlastní systémy, jiné volí spíše outsourcing. Je lepší mít vlastní datacentrum, nebo koupit prostor v cloudu a nechat někoho jiného, ať vaše data spravuje?

Z mého pohledu je správně obojí, záleží na typu činnosti. Některé velké firmy chtějí mít svá datová centra zcela pod kontrolou, jsou schopné je financovat a vytvořit pro ně potřebné technické zázemí. Pro většinu firem je to ale velmi náročné. Dnes je obvyklé mít systémy a data v datacentrech velkých ICT providerů – třeba v T-Mobile. V této oblasti jsme na špičce. Aktuálním trendem je využití takzvaných hybridních cloudů, tedy kombinace soukromého a veřejného cloudu.

Související článek

Nové datové centrum T-Mobile: místo, které bude fungovat i v případě války

Datové centrum. Hm, nuda, řeklo by se. Prostě hala plná počítačů. Ale tohle datové centrum je jiné. Má tvar sedmičky a unikátní způsob chlazení s využitím podzemní nádrže. Jeho význam je takový, že je zahrnuto do kritické infrastruktury státu. Je napojeno na více optických kabelů, vzniklo na „zelené louce“ a bylo navrženo a postaveno přímo jako datové centrum. Na rozdíl od většiny jiných podobných budov se tedy nejedná o zařízení, které mělo původně jiný účel. Vítejte v DC7 – nejnovějším datovém centru společnosti T-Mobile.

To ale vypadá na řešení, které kombinuje nevýhody obou přístupů. Na jedné straně závisíte na externí firmě – provozovateli cloudu –, ale musíte také mít vlastní tým, který se postará o vlastní cloud. Proč je to teď trend?

Jde o to, že ani v případě soukromého cloudu si nemusíte držet vlastní tým. Tuto kompetenci můžete nakupovat formou služby. Hlavní zajímavostí a výhodou hybridního cloudu je výrazný nárůst pružnosti. Při určování cloudové strategie se sami rozhodnete, které ze systémů ponecháte v soukromém cloudu a které svěříte cloudu veřejnému. Přitom je můžete přesouvat i operativně – třeba podle sezónních výkyvů. Díky tomu dosáhnete v podstatě na neomezenou výpočetní kapacitu a aplikace dostupné formou as-a-service s profesionálním supportem vybraného cloud poskytovatele. Pro T-Mobile reprezentuje cloud a cloudová řešení ve všech podobách jednu ze strategických růstových ICT oblastí.  

Pro T-Mobile reprezentuje cloud a cloudová řešení ve všech podobách jednu ze strategických růstových ICT oblastí.

A co lidi? Je lepší mít vlastní zaměstnance, kteří v ICT dělají, nebo svěřit práci specialistům z jiných firem?

Pokud ICT není hlavní činnost firmy, je podle mě lepší práci outsourcovat. A naopak – pokud se firma na ICT specializuje anebo pracuje s citlivými zákaznickými daty, doporučuji vybudovat silné technické zázemí v rámci dané organizace a řídit si své IT interně.

Větší společnosti kombinují oba přístupy. Pro běžné činnosti, jako je desktop management, správa hardware a podobně, volí cestu outsourcingu, pro řízení svého core businessu mají vlastní profesionální IT tým, který se o tyto klíčové systémy stará. U velkých korporací navíc vystupuje i otázka centralizace IT do jedné vnitřní organizace, která následně poskytuje tyto služby ostatním divizím a pobočkám formou ‚managed service‘. My kombinujeme všechny typy dodávek, jak čistě vlastními zdroji, tak prostřednictvím našich partnerů anebo kombinací obou přístupů.

A co vývojáři?

Pokud se společnost nezabývá vývojem software, není nutné držet vlastní tým. Většina společností, například e-shopy, bohatě stačí s univerzálními aplikacemi či IT službami. Je efektivnější svěřit tuto část povolanějším.

Bezpečnosti je potřeba věnovat pozornost, pravidelně školit personál anebo školení požadovat od svého poskytovatele.

Neměl by ale zejména v maloobchodu být právě e-shop vyvíjený na zakázku? Vždyť to je čím dál důležitější místo kontaktu se zákazníkem.

Naopak, technologie e-shopu je dnes v podstatě komodita. Existují společnosti, které vytvoření e-shopu i jeho provoz nabízí jako službu. Zákazník se stará jen o kontakt s nakupujícími, o následně prodej a dodávku zboží. Zřízení a provoz e-shopu je ale v gesci poskytovatele. Navíc velcí hráči na softwarovém trhu, jako je Microsoft nebo Google, nabízejí mnoho předpřipravených šablon, které si zákazník může nakonfigurovat zcela sám.

Související článek

Boti jsou rychlejší, ale lidé mají výhodu empatie

Kontaktní centrum pojišťovny. Denně sem zavolá řada lidí s nejrůznějšími požadavky, které je zapotřebí rychle a dobře vyřešit. Místo, kde velmi úzce spolupracují lidé a technologie. Lidé využívají svou empatii při hovorech s klienty, automaty zajišťují rutinní práci. Dnes se díky technologickému vývoji posouvá automatizace dál a je možné ji využít pro stále složitější úkony.

Klíčovou součástí firemního ICT bývá základní firemní systém. A zvlášť u velkých firem čas od času přichází situace, jíž se spousta lidí upřímně děsí – výměna tohoto systému a přechod na jiný, což s sebou většinou nese několik měsíců dětských nemocí a problémů. Kdy je vhodný čas k takovému přechodu?

Konec životnosti firemního systému může nastat z různých důvodů. Nejčastěji výrobce přestane podporovat některou z jeho komponent a není možné ji povýšit na novější verzi bez vážnějšího zásahu do jádra systému. Dalším případem může být drahý provoz v porovnání s podobnými systémy. Důvodem může být i změna situace na trhu a změna vlastnické a organizační struktury. Ale ať už je důvodem cokoliv, je nutné takový transformační projekt správně nadefinovat, ohodnotit z pohledu nákladů a dopadu na stávající business model zákazníka, a následně zrealizovat.

Takže se dá říci, že jde spíše o manažerskou záležitost, než že by transformace vycházely ze skutečných schopností IT systémů?

Takhle kategoricky bych to neřekl. Nicméně výdaje za provoz nebo životnost jednotlivých komponent celého řešení často převažují nad výhodami nových technologií nebo funkcí.

IoT je pro nás další ze strategických směrů, kde chceme rozvíjet svá řešení a stát se lídrem trhu.

Na druhou stranu, pokud přijde požadavek na takovou změnu ze strany obchodních složek, často jde o prioritu a takový projekt dostane zelenou bez ohledu na životnost stávajícího firemního systému.

I v každodenním provozu naráží firmy na spoustu problémů s ICT. Hrozí kybernetické útoky, s internetem věcí přišly „neprůhledné“ senzory, někdy prostě firemní počítače začnou zamrzat a nikdo neví proč. Co z toho pálí firmy nejvíc?

Všechno to jsou reálné, místy velmi závažné problémy. Troufám si říct, že mají shodnou příčinu: vývoj v ICT světě je dnes velmi dynamický a výrazně rychlejší, než si myslíme. Zabezpečení firemního IT, které funguje dnes, nemusí fungovat zítra. Bezpečnosti je potřeba věnovat pozornost, pravidelně školit personál anebo školení požadovat od svého poskytovatele.

Po této stránce se hodně mluví o internetu věcí, kdy každá chytrá žárovka nebo roleta je dnes v podstatě samostatnou jednotkou zapojenou do domácí nebo firemní Wi-Fi sítě. Tím pádem je napadnutelná a zranitelná. Jak se tomu brání velké firmy, třeba T-Mobile?

Pokud máte správně nastavenu bezpečnostní strategii, není důvod se jich bát. Spravujeme data našich zákazníků, takže bezpečnost je ve všech celofiremních procesech na prvním místě. Díky tomu máme i velmi profesionální tým Security, který dokáže nabídnout profesionální služby na všech úrovních, počínaje konzultačními službami přes cyber security až po rozsáhlé zabezpečení všech komunikačních a síťových technologií proti jakýmkoliv bezpečnostním útokům.

Související článek

Olomoučtí taxikáři vsadili na aplikaci a získávají nové zákazníky

Objednávání auta taxislužby přes telefon pomalu mizí v historii dopravy. Operátory na zákaznické lince totiž stále častěji nahrazují aplikace v mobilu. Po mladých dravcích to v rámci taxislužeb začali chápat i ti, jejichž auta vozí zákazníky už dlouhé roky. Příkladem je olomoucká společnost Atlant-taxi, která si u operátora T-Mobile nechala vyvinout vlastní aplikaci na míru.

Zvládne se běžná česká firma, která své IT outsourcuje, tedy typický zákazník T-Mobile, zabezpečit vlastními silami, nebo k tomu potřebuje pomoc zvenku? Dokáže jí bezpečnost dodat jediný poskytovatel, nebo si ji musí poskládat z více kousků? A dokážete jí v tom pomoci?

Ano. Jedná se o jednu z našich core kompetencí, umíme nabídnout jak řešení na klíč, tak i formou služby monitoringu a provozu 24x7.

Je za poslední roky vidět dopad skutečnosti, že v kapsách všichni nosíme výkonné počítače a děláme na nich leccos z toho, co kdysi bylo možné jen na PC?

Ano, lidé mají potřebu být pořád online a připojit se do firemních systémů odkudkoli. Tato řešení se označují zkratkou BYOD (Bring Your Own Device). T-Mobile je nejen sám využívá, ale hlavně i nasazuje u zákazníků. Vždy jde o to, aby zákaznická data nepřišla do ruky někomu nepovolanému, bezpečnost je na prvním místě. Profesionální řešení BYOD na tomto předpokladu stojí.

Takže každý pracovník T-Mobilu, který chce pracovat na svém telefonu nebo tabletu z domova, musí mít takový systém přímo na svém přístroji?

Přesně tak, jinak se ke svým datům nedostane. A i tak se dostane jen k běžným datům, jako jsou e-maily, kalendář, interní portál a podobně. Nejedná se o citlivá data zákazníků.

Jak vyspělý trh je v Česku v oblasti IoT řešení v B2B segmentu? Nedávno jsme řešili možnou ochranu soch ve veřejném prostoru s kurátorkou Galerie hlavního města Prahy, která má sochy na starosti. Existence jednoduchých, levných a výhodných IoT řešení pro ni byla novinka. Překvapilo mě, jak málo firmy zapojené do nových technologiích šíří informace mezi potenciálními zákazníky…

Související článek

Vandalové i počasí ničí sochy po celé Praze. Odborníci hledají způsob, jak je ochránit

Historička umění Marie Foltýnová pečuje o většinu soch v pražských ulicích a parcích. Celkem jich má na starost přes dvě stovky – počínaje světoznámými barokními sousošími na Karlově mostě až po nenápadná dílka v okrajových částech hlavního města. „Občas někdo dospěl k názoru, že zrovna tato soška by se krásně vyjímala u něj na zahradě, což znamenalo, že jsme o ni přišli úplně,“ připouští kurátorka, která pracuje pro Galerii hlavního města Prahy.

IoT v B2B segmentu je teprve na začátku cesty. Jde o růstovou oblast s mnoha zajímavými koncepty a řešeními, ale hlavním problémem zůstává poměrně dlouhá návratnost investic a nejednoznačnost ve věci výběru správné transportní vrstvy. Nabízíme několik hotových řešení naší společnosti v síti SigFox, kromě nasazujeme i další síť pro internet věcí – NarrowBand IoT. Je zřejmé, že IoT se bude dynamicky vyvíjet. Digitalizace běžných činností je krokem správným směrem. IoT je pro nás další ze strategických směrů, kde chceme rozvíjet svá řešení a stát se lídrem trhu.

Témata:
Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama