foto: iStockphoto.com

Znečištění řek zabrání neuronová síť od českých vědců

Věci chytřeAktuality 2 min čtení

S extrémním suchem nebo přívalovými srážkami se kvůli klimatické změně setkáváme častěji než kdy dříve. Úzce s nimi souvisí i výkyvy v kvalitě odpadní vody vypouštěné z tuzemských čistíren do řek a okolního prostředí. Reakcí na tento problém je nový inteligentní IT systém, který už za tři roky umožní včasnou předpověď úrovně znečištění a jeho změn v městských stokových sítích, a pomůže tak v reálném čase zvolit taková technologická opatření, která rizika znečištění řek eliminují.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

S extrémním suchem nebo přívalovými srážkami se kvůli klimatické změně setkáváme častěji než kdy dříve. Úzce s nimi souvisí i výkyvy v kvalitě odpadní vody vypouštěné z tuzemských čistíren do řek a okolního prostředí. Reakcí na tento problém je nový inteligentní IT systém, který už za tři roky umožní včasnou předpověď úrovně znečištění a jeho změn v městských stokových sítích, a pomůže tak v reálném čase zvolit taková technologická opatření, která rizika znečištění řek eliminují.

Související článek

Jak studená musí být voda, aby se v ní dalo koupat? Otužilcům radí chytré teploměry

Bez studené vody není otužování. Jenže není studená jako studená. Znalost přesné teploty vody je přitom pro zimní plavce klíčový údaj, který rozhoduje o tom, jak dlouho můžou během závodů ve vodě zůstat. K jeho zjištění nově používají chytré teploměry, které otužilcům pro většinu populace nepříjemně nízký údaj prostřednictvím internetu předají ještě před tím, než k vodě vyrazí z tepla domova.

„Moderní analytické metody dnes umožňují sledovat kvalitu a kvantitu odpadních vod a generují gigabyty dat, které je možné zpracovat v hodnotné informace. Pomocí dlouhodobých datových řad tak můžeme pozorovat vývoj přítoku a odtoku z čistíren odpadních vod,“ vysvětluje Petr Dolejš z Ústavu technologie vody VŠCHT Praha s tím, že neustále roste tlak na dodržování přísných emisních limitů. To s sebou nese poptávku po nových spolehlivých technologiích, které zajistí stabilní kvalitu odtoku z čistíren odpadních vod (ČOV) i během nepříznivých provozních událostí, jako jsou přívalové deště nebo extrémní sucho.

V současné praxi se na riziko znečistění okolního prostředí během těchto událostí reaguje posilováním technologických prvků (vyšší dávky srážedla nebo vyšší výkon dmychadel atp.) oproti reálné potřebě v daném čase. To s sebou nese nemalé provozní náklady – materiální i energetické.

„Náš nový softwarový nástroj Water Scan Toolbox bude radit technologovi čističky odpadních vod, jak zvýšit efektivitu čistírenského procesu na základě znalosti kvality a množství odpadní vody. Vytvořená neuronová síť navíc bude schopna posuzovat nejen odpadní vodu přitékající na ČOV, ale například i kvalitu a množství vod, které ve větších městech za deště odtékají přímo do životního prostředí bez předčištění,“ upozorňuje inženýr Dolejš. „O jejich kvalitě víme dosud velmi málo a jejich vzorkování je v praxi velmi problematické. K tomuto nám mohou pomoci moderní výpočetní metody, založené na strojovém učení,“ dodává.

Související článek

Voda teče, kde nemá? Chytrý vodoměr to pozná a sám ji zavře

Hlídá před zatopením slavnou brněnskou vilu Tugendhat, Akademii věd v Praze a řadu dalších administrativních a průmyslových budov i rodinných domů po celé zemi. Česká smart technologie eVodník neustále sleduje spotřebu vody, a pokud zjistí, že jí někde uniká moc, její přívod sama rychle uzavře.

Originalita navrhovaného řešení spočívá právě ve využití posledních poznatků z oboru informačních technologií, jako jsou hloubková analýza dat, tvorba neuronové sítě a strojové učení, v jinak poměrně konzervativním oboru správy vodohospodářské infrastruktury měst a obcí. Neskrývanou inspirací je již komerčně využívaný nástroj City Air Management, pracující na principu pokročilého zpracování dat z IoT sítě na cloudové platformě MindSphere. „Nástroj je v současnosti využívaný například k optimalizaci dopravní situace ve Vídni, což má pozitivní vliv na životní prostředí v této metropoli,“ říká Dolejš, hlavní koordinátor projektu.

Kromě něj a jeho kolegů z Ústavu technologie vody VŠCHT Praha se na projektu podílejí odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze, společnost VDT Technology a.s. a Pražské vodovody a kanalizace.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama