foto: Shutterstock

Autonomní nanoroboti dopraví léky přímo k nádorům

Věci chytřeAktuality 1 min čtení

Centrum pro Pokročilé Funkční Nanoroboty na pražské VŠCHT zahájí nový výzkumný projekt vývoje funkčních nanorobotů pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Centrum pro Pokročilé Funkční Nanoroboty na pražské VŠCHT zahájí nový výzkumný projekt vývoje funkčních nanorobotů pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii.

Související článek

„Sci-fi filmaři se trefili, mýlili se vědci,“ říká nejlepší český vědec, který vyvíjí nanoroboty

Jsou nanotechnologie požehnáním, nebo naopak skrytou hrozbou? Dokážou léčit nemoci, jak to prorokoval Karel Zeman a jak o tom zpívali Tata Bojs, nebo se jich máme bát, jak radil spisovatel Michael Crichton, autor například Jurského parku?

„Cílené doručování protinádorových léčiv a nanotechnologie jsou dvě výzkumné oblasti, které se paralelně rozvíjejí v rámci léčby rakoviny již dvě dekády,“ říká vedoucí centra profesor Martin Pumera s tím, že ve fázi klinické studie je již několik nadějných terapeutických systémů, které jsou založeny na ovladatelných nanočásticích - nosičích protinádorových léčiv. V rámci projektu budou nanoroboti do nádorové tkáně cílit účinek nových konjugátů kurkuminu s komerčně dostupnými léčivy a fotosensitizery.

„Nový druh autonomně poháněných nanorobotů, které vyvíjíme, posouvá současné možnosti dál a nabízí primárně nový velký benefit – robustní univerzální terapii bez nutnosti vázat na povrch nanočástic specifické molekuly,“ vysvětluje Pumera. „Nanoroboti se stali trhákem v současném biomedicíně s velkým potenciálem zásadně změnit naše vnímání cílené nádorové terapie,“ dodává. Léčebný přístup pak bude spočívat v kombinaci unikátní kombinované cytostatické, a fotodynamické terapie založené na biomedicínské nanorobotice. Navigace nanorobotů bude probíhat pomocí magnetického pole, ultrazvuku, nebo světla.

Tým profesora Pumery na VŠCHT bude připravovat nové typy nanorobotů, tým z 1. LF UK bude připravovat unikátní terapeutické strukturní motivy založené na kurkuminu. Lékařská fakulta MU bude poté testovat navržené nanorobotické systémy s návaznými terapeutiky jednak na in vitro úrovni, a poté ve spolupráci s FN Motol na in vivo modelech s xenografty odvozených od nádorové tkáně pacientů s karcinomy hlavy a krku.

Témata:
Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama