foto: Shutterstock

Jak se virus šíří mezi lidmi? Prozradí to počítačová simulace

Věci chytřerozhovor 3 min čtení

Jak se lidé zachovají v případě výbuchu bomby na nádraží? Na jakých místech hrozí setkávání většího počtu osob? A jak se v rizikových prostorech může šířit vir? Odpovědi na tyto a další otázky můžou poskytnout simulační analýzy, na kterých pracují čeští vědci z VUT.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Jak se lidé zachovají v případě výbuchu bomby na nádraží? Na jakých místech hrozí setkávání většího počtu osob? A jak se v rizikových prostorech může šířit vir? Odpovědi na tyto a další otázky můžou poskytnout simulační analýzy, na kterých pracují čeští vědci z VUT.

Související článek

Matematické modely předpověděly šíření viru lépe než vláda

Co se stane, když si v počítači vytvoříte model okresního města a do něj pak pustíte náhodné návštěvníky s koronavirem? Vypadá to trochu jako nějaká speciální verze hry SimCity, ale ve skutečnosti to může mít velký dopad na život v následujících týdnech a měsících. Právě takhle vypadá zkoumání pandemie pomocí matematických modelů.

Simulacemi složitých systémů v bezpečnostní oblasti se zabývá tým pod vedením Tomáše Apeltauera, vedoucího Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky na Fakultě stavební VUT v Brně.

Jak slouží počítačové simulace pro bezpečnost?

Náplní naší práce jsou analýzy složitých systémů, mezi které patří také simulace pohybu velkého počtu osob. Ty nachází uplatnění typicky v případě požárů budov. Další podobné modely připravujeme pro zvýšení ochrany měkkých cílů v podmínkách ČR, tedy míst s vysokou koncentrací osob s nízkou či žádnou mírou zabezpečení – typicky nádraží, náměstí, velkých sportovních a kulturních akcí apod. Novinkou je aktuálně aplikace našich modelů v epidemiologické oblasti.

Co si pod tímto můžeme představit?

Nejprve je nutné zmínit, že simulace je mnohem pružnější než statická norma. To platí hlavně v případě norem v oblasti požární bezpečnosti budov, které nemohou reagovat například na to, že jsou některé dveře nefunkční nebo dojde k bloudění lidí po zakouřených chodbách apod. V tomto případě mají své slovo simulační modely, které umí zohlednit jakékoliv složité či nestandardní situace, včetně interpretace dopadů vzniku různých překážek v pohybu, jakými jsou například nefunkční eskalátory a podobně.

Dá se říct, že dokážete simulovat pohyb lidí pro různé situace?

Ano, další aplikací naší technologie je ochrana tzv. měkkých cílů. Sem spadají modely evakuací objektů jako jsou stadiony či nádraží, přičemž zohledňujeme situace, kdy se například v určitém místě začne pohybovat útočník se zbraní. Simulace ukáží, kudy budou lidé opouštět rizikový prostor, jestli budou eskalátory příval lidí stíhat, jak dlouho to vše bude trvat apod. Mezi naše klíčové projekty patří například analýza pražského hlavního nádraží.

Takže byste dokázali simulovat i šíření nákazy v případě epidemie?

Související článek

Chytrý boj proti koronaviru: když samotná technologie nestačí

Slibným pomocníkem v boji proti aktuální epidemii koronaviru jsou nejrůznější chytrá řešení. Často ale zapomínáme na fakt, že i ten nejchytřejší počítač je jen tak chytrý, jak mu člověk dovolí. A ukazuje se, že v tomto směru máme jako lidstvo ještě velké rezervy.

V současné době může model okamžitě odpovědět na otázku, v jakých místech bude vznikat kumulace osob a jak dlouho bude trvat. To jsou veličiny, které mají jednoznačné dopady na epidemiologické riziko. Díky tomu snadno provozovatelé dopravních prostředků, nádraží a jiných objektů zjistí, jaký vliv bude mít plánované opatření v této oblasti, a zda má daný prostor pro zvolené opatření dostatečnou kapacitu.

Mezi další sledované parametry slouží směr natočení osob v prostoru, dodržení vzdálenosti mezi lidmi a délka expozice (pobytu poblíž nakažené osoby). V přípravě je implementace dalších parametrů, jako například nošení roušky.

Epidemiologická komponenta výzkumu je nyní číslo jedna pro výzkumné týmy v této oblasti po celém světě. Výsledkem bude parametrizovaný epidemiologický model, který bude komponentou dosud využívaných modelů. Na tom spolupracujeme s českými univerzitami, např. Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Kdy budou simulace epidemií dostupné?

Související článek

T-Mobile pomáhá lidem zasaženým pandemií. Nabízí více dat studentům nebo volání zdarma pro seniory

T-Mobile podává pomocnou ruku domácnostem, na které dopadla druhá vlna pandemie koronaviru. Speciální nabídky se zaměřují právě na ty, na které dopadá sociální izolace či opatření omezení pohybu osob. Ať už se jedná o seniory, kteří chtějí být v kontaktu se svými blízkými, školáky a studenty, jež potřebují přístup k internetu pro distanční výuku, či zákazníky, kteří musí pracovat z domova. Rodiny ve finanční tísni mohou využít odklad pravidelných měsíčních plateb za své tarify.

To velmi záleží na podrobnosti odpovědí, které budeme po těchto modelech chtít. V hrubém přiblížení jsou velkou pomocí už nyní, následný výzkum umožní zahrnutí dalších detailů, které povedou ke zpřesnění výsledků, tedy kvantifikace dopadů konkrétního chování lidí a jejich respektu k opatřením na míru rizika přenosu infekce například v metru nebo na letišti.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama