foto: iStockphoto.com

Digitální technické mapy mají snížit náklady na zavádění vysokorychlostního internetu

Stát chytřeAktuality 2 min čtení

Jasný přehled o tom, kudy vedou různé komunikace a kde se nachází technická infrastruktura, mají obsahovat digitální technické mapy. Krajům, které tyto mapy doposud nevedou, přispěje na jejich vznik stát. Pomůžou totiž mimo jiné i při zavádění sítí vysokorychlostního internetu.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Jasný přehled o tom, kudy vedou různé komunikace a kde se nachází technická infrastruktura, mají obsahovat digitální technické mapy. Krajům, které tyto mapy doposud nevedou, přispěje na jejich vznik stát. Pomůžou totiž mimo jiné i při zavádění sítí vysokorychlostního internetu.

Související článek

Musíme lidem vysvětlit, co jim digitalizace přinese

Co podle mé zkušenosti brání rozvoji digitalizace u nás? Tuto otázku jsem slýchala poměrně často a musím říci, že jsem se dlouhodobě dostávala k několika faktorům. Pokud je mám shrnout, jedná se o nedostatek financí, nedostatečnou legislativu a neochotu některých úřadů na používání nových technologií přistoupit. Vše se ale postupně mění k lepšímu.

Digitální technické mapy sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé České republiky, tedy například o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Mapa shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem. Peníze na jejich vznik dá nyní krajům stát.

„Tento nástroj sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Sdílení informací o existující infrastruktuře totiž umožní lepší koordinaci staveb při budování nové infrastruktury. Což bude samozřejmě možné využít i u dalších staveb v budoucnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Délka stavebního řízení a neznalost přesné polohy technické infrastruktury v současné době velmi znesnadňuje budování liniových staveb. „Pokud všechny údaje o tuzemské infrastruktuře, jak elektronické, tak veškeré ostatní, budou digitalizované a dostupné pro všechny, pomůže to zrychlit přípravu i stavby samotné včetně celého procesu stavebního řízení,“ upřesňuje náměstek ministra pro evropské fondy Marian Piecha.

Tuto aktivitu s potěšením kvitují zástupci soukromého sektoru. „Určitě uvítáme každé zjednodušení a urychlení souvisejících administrativních kroků, které nám v tom pomůže, a digitalizované infrastrukturní mapy by se jistě mohly takovým přínosem stát,“ říká Marek Svoboda, manažer programu výstavby optických sítí T-Mobile.

Související článek

Vláda souhlasí s návrhem na zavedení digitální technické mapy Česka

Vláda dala souhlasné stanovisko návrhu poslanců na zavedení digitální technické mapy Česka. Digitální technická mapa má umožnit přesnější územní plánování, zjednodušit stavební řízení a zefektivnit procesy veřejné správy. Nástroj by měl fungovat od roku 2023.

Digitální technické mapy vzniknou podpoře z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo proto vyhlásilo III. výzvu z programu Vysokorychlostní internet. Celkem jsou v ní 2 miliardy Kč, žádosti o podporu od krajů se budou přijímat od 15. května 2020 do 16. dubna 2021.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama