foto: Wave by AGC

Skleněné antény – jak nenápadně a účinně pokrýt signálem městská centra

Města chytřerozhovor 7 a více min čtení

Nástup 5G sítí a požadavky na signál v uličkách historických center měst přináší nové nároky pro architekty, stavaře, operátory a hlavně výrobce antén. Společnost AGC využívá nově své technologické možnosti výroby a opracování skla pro hi-tech aplikace a přináší světu unikátní antény v podobě průhledné tabulky skla.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Nástup 5G sítí a požadavky na signál v uličkách historických center měst přináší nové nároky pro architekty, stavaře, operátory a hlavně výrobce antén. Společnost AGC využívá nově své technologické možnosti výroby a opracování skla pro hi-tech aplikace a přináší světu unikátní antény v podobě průhledné tabulky skla.

Antény, kabely a vysílače na střechách i zdech budov v centru města. To je dnešní realita, která se nelíbí snad nikomu. Požadavky po pokrývání ulic kvalitním mobilním signálem navíc stále rostou. Rozvoj sítí, a nejen 5G, s sebou nese nutnost instalace dalších antén. Naštěstí již do praxe přicházejí vynálezy, které mohou vizuálnímu smogu v podobě viditelných antén předejít a zachovat tak panoráma města, opravené fasády a tvary historických budov.

V pilotním provozu na budově T-Mobile v pražských Roztylech úspěšně testovali skleněné antény společnosti WAVE by AGC, jde o jejich první nasazení v rámci Evropy. Jejich možnosti nám – z české pobočky sídlící v Teplicích – objasnil Ing. Pavel Čumpelík, manažer rozvoje trhu pro střední a východní Evropu.  Jak je vidět, vedle neustálých sklářských inovací určených pro architekturu, automobily a spotřební elektroniku má nyní tento tradiční sklářský výrobce co nabídnout i ve světě telekomunikací.

Skleněné antény, to zní velmi futuristicky. Je to vyzkoušená technologie?

Jistě, futuristicky ve smyslu nového způsobu jejich využití a nově vyvinuté technologie vhodné pro moderní komunikační prostředí. Skleněné antény nás totiž jinak obklopují na každém kroku a často o tom ani nevíme. Anténami ze skla se AGC zabývá od roku 1974. Primárně směřovaly do auto

mobilových skel a dnes není neobvyklé, kdy je na jednom skleněném dílu do automobilu umístěno třeba osm antén současně. Lze je tam dobře schovat – maskují se za vyhřívání, k okrajům skel apod. Spíš se nabízí otázka, proč tomu tak ještě není u budov, když je pro ně stejně důležité integrovat obdobné technologie pokud možno nenápadným a esteticky přijatelným způsobem.

Související článek

Skleněné antény pomůžou šířit mobilní signál v historických centrech měst

Operátor T-Mobile a společnost AGC Glass Europe otestovaly nový typ skleněných antén pro mobilní sítě, které jsou určeny k instalaci přímo na skleněné fasády či okna domů. Můžou pomoci zlepšit kvalitu pokrytí a kapacitu mobilních sítí, včetně 5G, zejména v historických centrech měst, kde je standardní umístění klasických antén na stěny domů nevhodné. Díky tomu, že je anténa pod názvem WAVEATTOCH průhledná, splyne přirozeně s městským prostředím.

V současnosti nachází skleněné antény potenciální využití při pokrývání vnitřních i vnějších prostor historických i moderních budov mobilním signálem. Přinášejí totiž nové možnosti pro densifikaci mobilní sítě, před kterou nyní stojí celý telekomunikační sektor, a to nejen s ohledem na nasazení 5G. A právě v této oblasti se WAVE plánuje prosadit. Máme poměrně jednoduchou vizi o tom, co a proč nabízíme. Jde o nenápadnou skleněnou anténu s malým výkonem a optimalizovaným dosahem, která zvládá komunikaci pro zajištění těch nejmodernějších telekomunikačních technologií a přitom nijak nehyzdí své okolí. Je stejně nenápadná jako každé sklo, které máme denně na očích a vnímáme jej jako přirozenou část našeho okolí.

Jsou ty antény opravdu kompletně ze skla?

Anténa je zcela transparentní i když obsahuje také další pokročilé materiály. To je ovšem celkem běžné i u autoskla nebo okenních výplní. Je to vrstvená konstrukce z ultratenkých vrstev skla, transparentní fólie a vodivých materiálů, pro přirovnání lze použít bezpečnostní sklo u aut nebo na fasádách budov, případně také obrazovku mobilních zařízení.

I při bližším pohledu vypadá skleněná anténa jako běžná tabulka skla. -

Důležité je, že naše antény se do určité míry umí přizpůsobit místu instalace i tvaru oken a odstínu fasády, za která budou umístěny. Nevyhýbáme se ani budoucím možnostem úpravy barvy skla nebo jeho jiné dekorativní úpravy, technologie pro tuto variantu jsou nám dobře známé. Anténa může mít probarvenou hmotu, může být potištěná nebo s reflexní vrstvou. Tyto možnosti ale zatím spíše zkoumáme, největší poptávka je po čirém a transparentním provedení.  Je velmi důležité zachovat požadavek na určitou množstevní sériovost při návrhu konkrétní antény, aby její výroba i nasazení byly technicky i ekonomicky efektivní.

Jaké jsou možné rozměry antény?

Velikost antény vyplývá z požadavků na technologické parametry pro šíření signálu (rozsah frekvencí apod.) a z požadavku na její umístění těsně za okenní sklo, tedy ze strany interiéru. Respektují tedy rozměry oken většiny historických budov. Jde o velikost antény do cca 30 x 60 cm. Zpravidla jsou ale podstatně menší, srovnatelné třeba s rozměrem formátu A4. Do jisté míry to záleží na jejich technické specifikaci. Pracujeme už také na variantě antény pro použití v exteriéru. Naši partneři mají velký zájem na takovém řešení, kdy se antény navenek mohou tvářit třeba jako směrovka městského informačního systému, malý vývěsní štít obchodu s logem nebo jiný prvek běžně používaný v ulicích. I v takovém případě by si měla anténa zachovat svůj skleněný vzhled a kompaktní plošné provedení.

Jak obstojí skleněné antény technicky v porovnání s těmi klasickými na střeše či na stožárech?

Proti klasickým vysílačům pracují skleněné antény s menším výkonem, což navazuje na obecný trend úspory energie, investic a zabránění vyzařování elektromagnetických vln do okolí, kde je nikdo nepožaduje a nevyužije. Je samozřejmě nutné srovnávat srovnatelné, tedy antény s obdobnou specifikací v podobném nasazení. Tam se myslím naše inovace prosadí velmi dobře, integrace do budovy je totiž často snazší a levnější. 

Antény se navenek mohou tvářit třeba jako směrovka městského informačního systému nebo malý vývěsní štít obchodu s logem.

Antény mohou vyzařovat výkony cca 5 W na port, což při plánované vysoké hustotě sítě plně stačí. Navíc umí signál dobře směrovat, jedna anténa za oknem pokryje třeba jen 50-200 m v jedné ulici. Anténa může efektivně pokrývat například větší dvůr, zahradu nebo jiné zákoutí, kde je požadavek na kvalitní pokrytí. Tento způsob nasazení dobře dokládá testovací instalace na budově T-Mobile, kde se podařilo zajistit perfektní pokrytí problematického prostoru v okolí budovy dvěma anténami, a to na frekvencích 1,8 a 2,1 GHz.

Naším dlouhodobým cílem je nabídnout možnosti pokrývání signálem v energeticky optimalizované a společensky přijatelné formě. Signály se budou za pomoci malých skleněných antén doplňovat, jejich síla bude vyvážená, energeticky výhodná a pro uživatele ho bude vždy dostatek jak ve vnějším prostoru, tak i v budovách. Vedle skleněných antén totiž nabízíme řešení pro úpravu izolačních skel, přes která často signál do budov jen špatně proniká. Je to bezúdržbové, času odolné a pasivní řešení ke zvýšení prostupu mobilního signálu. Kombinace se skleněnou anténou je logická a občas dokonce nutná. Ale o tom si můžeme podrobněji popovídat třeba někdy příště.

Jaký předpokládáte vývoj uplatnění skleněných antén pro pokrývání měst?

V současné době máme poptávky hlavně na pokrývání telekomunikačně problematických lokalit, kde se předpokládá další zahuštění telekomunikační sítě a není přijatelné klasické řešení. Také pro pilotní a budoucí nasazení 5G, ve kterém mohou naše antény sehrát důležitou úlohu. Jde často o úzké uličky v historických centrech měst, nebo oblasti kdy nově vzniklé překážky zabraňují kvalitnímu přístupu k signálu. Těmi mohou být nově postavené budovy nebo některá technologická zařízení. Rozvoj pokrývání historických center, kde mají skleněné antény najít velké uplatnění, závisí na aktivitě operátorů, povědomí u architektů, ale také u úředníků, kteří takový rozvoj možností pro šíření mobilního signálu povolují. Postup rozvoje pokrývání skleněnými anténami musí být v souladu s uvedenými partnery. Technickým požadavkům operátorů, kteří mobilní sítě budují, se dokážeme přizpůsobit a jsme otevřeni dialogu se všemi zúčastněnými stranami.

Jak se skleněné antény v centrech města prosadí?

Pro aplikaci skleněných antén chceme přinést nerušivé, praktické a hlavně funkční řešení, které se dá využít v historických centrech. Umístění klasických antén do center naráží při rekonstrukcích a výstavbách na limity a omezení. Je stále těžší prosadit umístění dalších antén, a to platí nejen pro centra měst. Zajištění nových lokací je časově a finančně náročné nebo někdy zcela nerealizovatelné. S omezeními se ale skleněné antény mohou zdárně popasovat. To platí také pro rozdílné představy investorů a zástupců ochrany památkových objektů, ke kterým dochází například u renovací oken a fasád.

Související článek

Ericsson: 5G sítě budou za pět let přenášet přes polovinu objemu všech dat

Podle společnosti Ericsson bude do konce tohoto roku více než jedna miliarda lidí žít v oblasti pokryté sítí 5G. V roce 2026 bude mít k sítím páté generace připojení přístup 60 % světové populace. Největší rozmach, co do počtu uživatelů, předpokládají odborníci v příštích letech v Severní Americe, kde bude 5G využívat až 80 % všech uživatelů mobilních technologií. V České republice by mohla být v roce 2026 podle zprávy k 5G připojena více než třetina uživatelů.

Nabízíme možnost dostat anténu nenápadně na stěnu budovy, a to nejlépe umístit ji za okenní sklo do interiéru budovy. Sklo v oknech dokáže propustit do určité míry telekomunikační signál a naše technologie ochrání uživatele uvnitř tím, že signál namíří ven z budovy.

Pro dialog na téma této aplikace jsme dobře připraveni. AGC se v historických centrech měst pohybuje dlouho a tato problematika je mi osobně velmi blízká. Už někdy kolem roku 2000 jsme v Praze předváděli sklo, které imitovalo staré „tažené“ sklo a bylo tedy zvlášť použitelné pro historické budovy. Řada projektů rekonstrukcí historických budov v Praze nese podpis AGC a jde často o velmi pokročilé technologické řešení, kdy sklo má zároveň mnoho funkcí. Mezi jinými tepelnou izolaci, zvukovou izolaci, je odolné proti vniknutí apod. Fakt, že tyto vlastnosti okem neodhalíte je myslím nejlepším důkazem, že jsou to řešení pro historické budovy obzvláště vhodná a že to opravdu umíme. Na druhé straně najdeme ovšem i některé odvážnější projekty, kdy se sklo záměrně ukazuje a které získaly značnou publicitu, jako například rekonstrukce Sovových mlýnů s moderními skleněnými prvky. Skleněné antény se ovšem nevymezují na žádnou kategorii staveb, použití v moderních obytných nebo administrativních budovách je myslím také velmi účelné a vhodné.

Co dokážete nabídnout architektům a stavitelům?

Architekti a dodavatelé staveb rádi používají nová řešení a materiály, protože mohou uspokojit nové požadavky a potřeby trhu. AGC spolupracuje tradičně s architekty, ti se věnují jak historickým objektům, tak moderním budovám a v tom budeme i v rámci WAVE pokračovat. Plánujeme oslovit hlavně odvážné architekty, kteří se nebojí využít nadčasové řešení, kterým skleněné antény nepochybně jsou. Toto je třeba vnímat v kontextu naší připravenosti pro plánované uvedení antén na evropský trh. V současné době jsme ještě ve fázi prototypů a konceptuálního nasazení, od příštího roku ale počítáme se zahájením výroby významného množství, které indikuje dnešní poptávka našich obchodních partnerů.

Montáž antény v kancelářích. -

Řešíte spolupráci s mobilními evropskými operátory?

Ačkoliv se využití skleněných antén v Japonsku už testuje v běžném provozu, na evropském trhu se naše řešení teprve začíná uplatňovat. Souvisí to s naší strategií regionální expanze. WAVE nyní jedná s operátory napříč Evropou, v určitých fázích jsou rozhovory s mnoha významnými hráči tohoto regionu, většina z nich v členských zemích EU. V Česku držíme hrdé evropské prvenství ve spuštění pilotu s T-Mobile, tato společnost projevila mimořádný zájem na tom si antény vyzkoušet naostro a spolupráce i nadále pokračuje.

Takže vývoj skleněných antén dokáže reagovat na požadavky operátorů...

Související článek

Česká ekonomika se má zaměřit na znalosti a inovace, plánuje vláda

Česko by se v příštích letech mělo stát odolnou ekonomikou založenou na znalostech a inovacích. Chce se na to zaměřit aktualizace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR pro roky 2021 až 2027. Materiál, který navazuje na původní strategii platnou do roku 2020, v pondělí schválila vláda.

Jednoduše bych to shrnul tak, že cesty vývoje skleněných antén jsou stále ještě hodně otevřené. Požadavky na technickou specifikaci našich antén se často liší v různých světových regionech nebo jednotlivých zemích, stejně tak i operátoři mají své preference. To je myslím přirozené a logické. Snažíme se tedy vyhovět jak obecným trendům, tak i specifickým požadavkům jednotlivých hráčů. Na tomto vývoji pracuje náš tým evropského R&D centra AGC, které sídlí v Belgii. Kromě toho spolupracujeme s externími partnery, a to včetně vysokých škol. Pro konkrétní uplatnění v rámci Česka využíváme také naše kontakty na zdejší akademické půdě, jednáme o spolupráci například s UCEEB ČVUT. Věřím, že se skleněné antény WAVEATTOCH brzy stanou součástí komunikační sítě nejen v historických centrech měst a že je budeme (ne)vnímat jako běžnou součást našeho okolí.   

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama