foto: Shutterstock

Robotičtí pavouci utkají sítě z hormonů. Pomůžou čistit odpadní vody

Věci chytřeAktuality 2 min čtení

Syntetické a přírodní hormony ve vodních zdrojích jsou významným problémem dneška, narušují totiž endokrinní činnost řady organismů. Možné řešení problému představují autonomní, samohybní a dálkově ovládaní mikroroboti, kteří dokážou tyto znečišťující látky z vodného prostředí efektivně odstraňovat. Objevili je vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:

Syntetické a přírodní hormony ve vodních zdrojích jsou významným problémem dneška, narušují totiž endokrinní činnost řady organismů. Možné řešení problému představují autonomní, samohybní a dálkově ovládaní mikroroboti, kteří dokážou tyto znečišťující látky z vodného prostředí efektivně odstraňovat. Objevili je vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Související článek

Svaz průmyslu: stále více firem investuje do robotů a AI

Podíl firem, které investují do robotizace, automatizace a umělé inteligence, letos meziročně stoupl o 15 procentních bodů na 42 procent. Tyto podniky na investice do technologií průmyslu 4.0 vyčleňují od pěti do 20 procent svých investičních rozpočtů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Svazu průmyslu a dopravy.

Pro čištění vody od hormonálních látek se nyní využívají stacionární či průtokové separátory a filtrační systémy. Nově objev vědců se na problematiku dívá z nové perspektivy – mikrorobot se může autonomně pohybovat ve vodním prostředí, efektivně na sebe vázat steroidní molekuly z roztoku a následně tkát na povrchu makroskopické sítě, které se pak snadno z vody odstraní.

„Naše strategie by mohla být v budoucnu doplňkovou metodou pro vylepšení separačních technologií při čištění zdrojů vody nebo pro řešení havárií a potencionálního ohrožení vodních zdrojů nebezpečnými látkami,“ říká Lukáš Děkanovský, první autor studie a student doktorského programu Léčiva a biomateriály na VŠCHT Praha. „Ochrana vody jako jednoho z elementárních zdrojů pro život je úkolem pro nás všechny. Limitujícím faktorem pro nástup moderních technologií jsou bezesporu ekonomické aspekty, a proto je podstatné na to při designu konceptu rovněž brát ohled,“ vysvětluje Děkanovský.

Související článek

Internet pro děti od T-Mobile pomohl i žákyni z chomutovské základky

Když se v polovině října znovu zavřely všechny školy, znamenalo to pro spoustu rodin problém. Jak zajistit, aby se jejich školou povinné dítě účastnilo školní výuky? Pomoc od operátora T-Mobile, adresovaná školákům bez připojení k internetu, vytáhla trn z paty mnohým rodičům. Pomohl třeba žákyni v Chomutově, která teď kvůli připojení k výuce nemusí dennodenně cestovat za příbuznými.

Mikroroboti byli vytvořeni na bázi vodivých polymerů polypyrrolů (PPy), které umožňují vratnou strukturní přeměnu. Je možné je pomocí vnějších podnětů, jako je pH, světlo či elektrické pole, programovat, a tím měnit jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. V kontaminovaném prostředí mikroroboti fungují jako velice efektivní nukleační činidla, neboť na jejich povrchu dochází k vysrážení steroidních hormonů. Jak se jednotlivé části mikrorobotů pohybují, střádají si na sobě stále větší množství hormonů. Ty se vlivem mezimolekulárních interakcí sdružují k sobě. V určitý okamžik dochází k jejich vzájemnému propletení a zaklesnutí do sebe. Hormonální síť je utkána. Aby mikroroboti v tomto bodě neztráceli schopnost pohybu, je jejich vnitřní slupka vybavena magnetickými nanočásticemi, které pomohou dostat vytvořenou makrosíť z roztoku.

Líbí se vám článek? Sdílejte ho:
link odkaz
Reklama